Πότε γιορτάζει ο/η
Χριστίνα 1. Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018
Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης
2. Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018
Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης
3. Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2018
Γέννησις Ιησού Χριστού
4. Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2018
Γέννησις Ιησού Χριστού
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018