Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019
Οσίας Κλεοπάτρας
Οσίας Κλεοπάτρας
 • Κλεοπάτρα
 • Κλεοπάτρα


Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019
Μεγαλομάρτ. Αρτεμίου, Μεγαλομάρτ. Αρτεμίου, Γερασίμου του νέου ασκητού εν Κεφαλληνία, Γερασίμου του νέου ασκητού εν Κεφαλληνία, Οσίας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος, Οσίας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος, Μαρτ. Ενόης, Μαρτ. Ενόης
 • Άρτεμις
 • Αρτέμης
 • Άρτεμις
 • Αρτέμης
 • Γεράσιμος
 • Γερασιμήνα
 • Γεράσιμος
 • Γερασιμήνα
 • Ματρώνα
 • Ματρώνα
 • Ενόη
 • Ενόη
 • Χριστόδουλος
 • Χριστόδουλος
 • Σωκράτης
 • Σωκρατία
 • Σωκράτης
 • Σωκρατία
 • Ευκράτης
 • 21/10
 • 21/10
 • 21/10
 • 21/10
 • 21/10
 • 21/10
 • 21/10
 • Ευκρατία
 • Ευκράτης
 • Ευκρατία
 • Αβέρκιος
 • Αβερκία
 • Αβέρκιος
 • Αβερκία
 • 21/10
 • 21/10
 • 21/10
 • 22/10
 • 22/10
 • 22/10
 • 22/10
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2019