Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019
Θεοδώρου μεγαλομαρτ. Τήρωνος
Θεοδώρου μεγαλομαρτ. Τήρωνος
 • Θόδωρος
 • Θοδώρα
 • Θόδωρος
 • Θοδώρα


Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019
Λέοντος π. Ρώμης, Λέοντος π. Ρώμης, Αγαπητού επισκ. Σινάου, Αγαπητού επισκ. Σινάου
 • Λέων
 • Λέων
 • Αγαπητός
 • Αγαπητός
 • Φιλοθέη
 • Φιλόθεος
 • Φιλοθέη
 • Φιλόθεος
 • Ανθούσα
 • Ανθούσα
 • Θαλάσσιος
 • 19/02
 • 19/02
 • 19/02
 • 19/02
 • 22/02
 • 22/02
 • 22/02
 • Θαλασσία
 • Θαλάσσιος
 • Θαλασσία
 • Πολύκαρπος
 • Πολυκάρπη
 • Πολύκαρπος
 • Πολυκάρπη
 • 22/02
 • 22/02
 • 22/02
 • 23/02
 • 23/02
 • 23/02
 • 23/02
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2019