Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020
Ιουστίνου του φιλοσόφου και απολογητού
Μαρτ. Χαρίτωνος και Θεσπεσίου
Ιουστίνου του φιλοσόφου και απολογητού (†166) και των μετ` αυτού μαρτυρησάντων
Μαρτ. Ιέρακος
 • Ιουστίνος
 • Θεσπέσιος
 • Θεσπέσια
 • Ευέλπιστος
 • Ευελπίστη
 • Ιουστίνος
 • Ιέρακας


Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
 • Νικηφόρος
 • Υπατή
 • Ιερία
 • Μάρθα
 • Δωρόθεος
 • Δωροθέα
 • Νίκανδρος
 • Απόλλων
 • 03/06
 • 03/06
 • 04/06
 • 05/06
 • 05/06
 • 05/06
 • 05/06
 • Σελήνη
 • Πλούταρχος
 • Ιλαρίων
 • Παναγής
 • Ζηναΐς
 • Ναυκράτης
 • Καλλιόπη
 • 05/06
 • 05/06
 • 06/06
 • 07/06
 • 07/06
 • 08/06
 • 08/06
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2020