Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021
Μαρτ. Καλλινίκουτου Κίλικος και Θεοδότης
 • Καλλίνικος
 • Θεοδότη
 • Θεόδοτος


Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021
Σιλουανού επισκόπου Θεσ/νίκης, Απ. Επαινετού επισκόπου Καρθαγένης και Ανδρονίκου επισκόπου γενομένου Πανονίας
 • Σιλουανός
 • Σιλουανή
 • Ανδρόνικος
 • Ανδρονίκη
 • Ευδόκιμος
 • Ευδόκιμη
 • Ιωσήφ
 • Ιωσηφίνα
 • Μάρκελος
 • Σολομονή
 • Ελέσα
 • 31/07
 • 31/07
 • 31/07
 • 31/07
 • 01/08
 • 01/08
 • 01/08
 • Εύκλεος
 • Ευκλεή
 • Ιουστινιανός
 • Σαλώμη
 • Εξακουστοδιανός
 • Ξακουστή
 • Μαξιμιλιανός
 • 01/08
 • 01/08
 • 02/08
 • 03/08
 • 04/08
 • 04/08
 • 04/08
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2021