Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019
Μαρτ. Λευκίου
Μαρτ. Λευκίου
Μαρτ. Αρριανού του ηγεμόνος
Μαρτ. Αρριανού του ηγεμόνος
 • Λεύκης
 • Λευκή
 • Λεύκης
 • Λευκή
 • Αρριανός
 • Αρριανή
 • Αρριανός
 • Αρριανή


Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2019
Ιερομάρτ. Ελευθερίου, Ιερομάρτ. Ελευθερίου, Μαρτ. Ανθίας, Μαρτ. Ανθίας, Οσιομάρτυρος Σωσάννης, Οσιομάρτυρος Σωσάννης
 • Λευτέρης
 • Ελευθερία
 • Λευτέρης
 • Ελευθερία
 • Ανθή
 • Ανθούλα
 • Ανθή
 • Ανθούλα
 • Σωσάννα
 • Σωσάννα
 • Μόδεστος
 • Μόδεστος
 • Θεοφανώ
 • Θεοφανώ
 • Δανιήλ
 • Δανιέλα
 • Δανιήλ
 • 16/12
 • 16/12
 • 16/12
 • 16/12
 • 17/12
 • 17/12
 • 17/12
 • Δανιέλα
 • Διονύσιος
 • Διονυσία
 • Διονύσιος
 • Διονυσία
 • Ίακχος
 • Ίακχη
 • 17/12
 • 17/12
 • 17/12
 • 17/12
 • 17/12
 • 17/12
 • 17/12
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2019