Πότε γιορτάζει ο/η
Φώτης 1. Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018
Μαρτ. Φωτίου και Ανικήτου
2. Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018
Μαρτ. Φωτίου και Ανικήτου
3. Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019
Τα Άγια Θεοφάνεια
4. Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019
Τα Άγια Θεοφάνεια
5. Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019
Φωτίου του Μεγάλου
6. Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019
Φωτίου του Μεγάλου
Φώτις 1. Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018
Μαρτ. Φωτίου και Ανικήτου
2. Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018
Μαρτ. Φωτίου και Ανικήτου
3. Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019
Τα Άγια Θεοφάνεια
4. Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019
Τα Άγια Θεοφάνεια
5. Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019
Φωτίου του Μεγάλου
6. Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019
Φωτίου του Μεγάλου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018