Πότε γιορτάζει ο/η
Φώτης 1. Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2022
Τα Άγια Θεοφάνεια
2. Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2022
Φωτίου του Μεγάλου
3. Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022
Μαρτ. Φωτίου και Ανικήτου
Φώτις 1. Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2022
Τα Άγια Θεοφάνεια
2. Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2022
Φωτίου του Μεγάλου
3. Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022
Μαρτ. Φωτίου και Ανικήτου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2021