Πότε γιορτάζει ο/η
Φωκάς 1. Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019
Ιερομάρτ. Φωκά επισκόπου Σινώπης
2. Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019
Ιερομάρτ. Φωκά επισκόπου Σινώπης
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2019