Πότε γιορτάζει ο/η
Φωκάς 1. Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018
Ιερομάρτ. Φωκά επισκόπου Σινώπης
2. Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018
Ιερομάρτ. Φωκά επισκόπου Σινώπης
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018