Πότε γιορτάζει ο/η
Υπάτιος Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022
Ιερομαρτ. Υπατίου επισκόπου Γαγγρών
Υπάτης Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022
Ιερομαρτ. Υπατίου επισκόπου Γαγγρών
Υπατία Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022
Μαρτ. Λουκιλιανού και Παύλης και των συν αυτοίς 4 νηπίων
Υπατή Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022
Μαρτ. Λουκιλιανού και Παύλης και των συν αυτοίς 4 νηπίων
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2021