Πότε γιορτάζει ο/η
Υπάτιος Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
Ιερομαρτ. Υπατίου επισκόπου Γαγγρών
Υπάτης Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
Ιερομαρτ. Υπατίου επισκόπου Γαγγρών
Υπατία Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020
Μαρτ. Λουκιλιανού και Παύλης και των συν αυτοίς 4 νηπίων
Υπατή Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020
Μαρτ. Λουκιλιανού και Παύλης και των συν αυτοίς 4 νηπίων
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2020