Πότε γιορτάζει ο/η
Σωσίπατρος 1. Κυριακή, 29 Απριλίου 2018
Μαρτ. Ιάσωνος και επισκ. Σωσιπάτρου
2. Κυριακή, 29 Απριλίου 2018
Μαρτ. Ιάσωνος και επισκ. Σωσιπάτρου
3. Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018
Απ. Σωσιπάτρου επισκόπου Ικονίου
4. Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018
Απ. Σωσιπάτρου επισκόπου Ικονίου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018