Πότε γιορτάζει ο/η
Στρατής 1. Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018
Σύναξις των αρχιστρατηγών Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών αγίων ασωμάτων και ουρανίων Ταγμάτων
2. Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018
Σύναξις των αρχιστρατηγών Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών αγίων ασωμάτων και ουρανίων Ταγμάτων
3. Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018
Μαρτ. Ευστρατίου
4. Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018
Μαρτ. Ευστρατίου
Στράτης 1. Σάββατο, 17 Αυγούστου 2019
Μαρτ. Στράτωνος και Ευτυχιανού
2. Σάββατο, 17 Αυγούστου 2019
Μαρτ. Στράτωνος και Ευτυχιανού
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018