Πότε γιορτάζει ο/η
Στρατής 1. Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019
Σύναξις των αρχιστρατηγών Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών αγίων ασωμάτων και ουρανίων Ταγμάτων
2. Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019
Σύναξις των αρχιστρατηγών Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών αγίων ασωμάτων και ουρανίων Ταγμάτων
3. Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019
Μαρτ. Ευστρατίου
4. Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019
Μαρτ. Ευστρατίου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2019