Πότε γιορτάζει ο/η
Στράτης Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020
Μαρτ. Στράτωνος και Ευτυχιανού
Στρατής 1. Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2020
Σύναξις των αρχιστρατηγών Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών αγίων ασωμάτων και ουρανίων Ταγμάτων
2. Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2020
Μαρτ. Ευστρατίου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2020