Πότε γιορτάζει ο/η
Στεφανία 1. Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017
Πρωτομάρτ. και αρχιδιακόνου Στεφάνου
2. Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017
Πρωτομάρτ. και αρχιδιακόνου Στεφάνου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2017