Πότε γιορτάζει ο/η
Στεφανία 1. Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018
Πρωτομάρτ. και αρχιδιακόνου Στεφάνου
2. Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018
Πρωτομάρτ. και αρχιδιακόνου Στεφάνου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018