Πότε γιορτάζει ο/η
Σταύρος 1. Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018
Ύψωσις του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού
2. Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018
Ύψωσις του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018