Πότε γιορτάζει ο/η
Σταματία 1. Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018
Νεομαρτύρων Ιωάννου και Σταματίου των αυταδέλφων
2. Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018
Νεομαρτύρων Ιωάννου και Σταματίου των αυταδέλφων
3. Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018
Σύναξις των αρχιστρατηγών Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών αγίων ασωμάτων και ουρανίων Ταγμάτων
4. Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018
Σύναξις των αρχιστρατηγών Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών αγίων ασωμάτων και ουρανίων Ταγμάτων
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2017