Πότε γιορτάζει ο/η
Σαβίνα 1. Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019
Μαρτύρων Θαλλού και Τροφίμου, των εν Λαοδικεία και Σαβίνα
2. Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019
Μαρτύρων Θαλλού και Τροφίμου, των εν Λαοδικεία και Σαβίνα
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2019