Πότε γιορτάζει ο/η
Σάτυρος 1. Σάββατο, 6 Ιουλίου 2019
Μαρτύρων Λουκίας της παρθένου και Ρήξου και των συν αυτοις
2. Σάββατο, 6 Ιουλίου 2019
Μαρτύρων Λουκίας της παρθένου και Ρήξου και των συν αυτοις
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2019