Πότε γιορτάζει ο/η
Ξενοφών 1. Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021
Αγ. Αφρικανού, Θεόδωρου, Μάξιμου, Πομπήιου, Τερέντιου και άλλων τεσσαράκοντα Μάρτυρων
2. Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022
Οσ. Ξενοφώντος
Ξενοφώντας 1. Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021
Αγ. Αφρικανού, Θεόδωρου, Μάξιμου, Πομπήιου, Τερέντιου και άλλων τεσσαράκοντα Μάρτυρων
2. Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022
Οσ. Ξενοφώντος
Ξενοφωντία 1. Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021
Αγ. Αφρικανού, Θεόδωρου, Μάξιμου, Πομπήιου, Τερέντιου και άλλων τεσσαράκοντα Μάρτυρων
2. Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022
Οσ. Ξενοφώντος
Ξενοφωντίνα 1. Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021
Αγ. Αφρικανού, Θεόδωρου, Μάξιμου, Πομπήιου, Τερέντιου και άλλων τεσσαράκοντα Μάρτυρων
2. Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022
Οσ. Ξενοφώντος
Ξενοφώντη 1. Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021
Αγ. Αφρικανού, Θεόδωρου, Μάξιμου, Πομπήιου, Τερέντιου και άλλων τεσσαράκοντα Μάρτυρων
2. Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022
Οσ. Ξενοφώντος
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2021