Πότε γιορτάζει ο/η
Ξενοφών 1. Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020
Αγ. Αφρικανού, Θεόδωρου, Μάξιμου, Πομπήιου, Τερέντιου και άλλων τεσσαράκοντα Μάρτυρων
2. Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021
Οσ. Ξενοφώντος
Ξενοφώντας 1. Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020
Αγ. Αφρικανού, Θεόδωρου, Μάξιμου, Πομπήιου, Τερέντιου και άλλων τεσσαράκοντα Μάρτυρων
2. Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021
Οσ. Ξενοφώντος
Ξενοφωντία 1. Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020
Αγ. Αφρικανού, Θεόδωρου, Μάξιμου, Πομπήιου, Τερέντιου και άλλων τεσσαράκοντα Μάρτυρων
2. Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021
Οσ. Ξενοφώντος
Ξενοφωντίνα 1. Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020
Αγ. Αφρικανού, Θεόδωρου, Μάξιμου, Πομπήιου, Τερέντιου και άλλων τεσσαράκοντα Μάρτυρων
2. Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021
Οσ. Ξενοφώντος
Ξενοφώντη 1. Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020
Αγ. Αφρικανού, Θεόδωρου, Μάξιμου, Πομπήιου, Τερέντιου και άλλων τεσσαράκοντα Μάρτυρων
2. Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021
Οσ. Ξενοφώντος
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2020