Πότε γιορτάζει ο/η
Ξένια 1. Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018
Μαρτ. Ξανθίππης και Πολυξένης
2. Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018
Μαρτ. Ξανθίππης και Πολυξένης
3. Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
Αγ. Αφρικανού, Θεόδωρου, Μάξιμου, Πομπήιου, Τερέντιου και άλλων τεσσαράκοντα Μάρτυρων
4. Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
Αγ. Αφρικανού, Θεόδωρου, Μάξιμου, Πομπήιου, Τερέντιου και άλλων τεσσαράκοντα Μάρτυρων
5. Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019
Οσ. Ξένης
6. Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019
Οσ. Ξένης
7. Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019
Οσ. Ξενοφώντος
8. Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019
Οσ. Ξενοφώντος
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018