Πότε γιορτάζει ο/η
Ξένια 1. Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2021
Οσ. Ξένης
2. Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021
Οσ. Ξενοφώντος
3. Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021
Μαρτ. Ξανθίππης και Πολυξένης
4. Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021
Αγ. Αφρικανού, Θεόδωρου, Μάξιμου, Πομπήιου, Τερέντιου και άλλων τεσσαράκοντα Μάρτυρων
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2021