Πότε γιορτάζει ο/η
Νικηφόρος 1. Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
2. Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2020