Πότε γιορτάζει ο/η
Νικηφόρος 1. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
2. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
3. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
4. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018