Πότε γιορτάζει ο/η
Νικάνωρ 1. Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2019
Νικάνορος του εν «Ζάβορδα», του θαυματουργού
2. Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2019
Νικάνορος του εν «Ζάβορδα», του θαυματουργού
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2019