Πότε γιορτάζει ο/η
Νικήτας 1. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
2. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Νικήτη 1. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
2. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Νικήτα 1. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
2. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Νικηφόρος 1. Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
2. Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
3. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
4. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
Νικηφορία 1. Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
2. Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
3. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
4. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
Νικηφόρα 1. Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
2. Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
3. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
4. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
Νίκη 1. Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
2. Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
3. Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018
Μαρτ Κλεονίκου
4. Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018
Μαρτ Κλεονίκου
5. Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018
Μαρτ. Νίκης
6. Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018
Μαρτ. Νίκης
7. Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018
Μάρτυρος Νίκης
8. Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018
Μάρτυρος Νίκης
9. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
10. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
11. Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018
Δέκα Μαρτύρων, των εν Αιγύπτω
12. Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018
Δέκα Μαρτύρων, των εν Αιγύπτω
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2017