Πότε γιορτάζει ο/η
Νικήτας Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Νικήτη Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Νικήτα Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Νικηφόρος 1. Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
2. Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
Νικηφορία 1. Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
2. Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
Νικηφόρα 1. Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
2. Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
Νίκη 1. Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
2. Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021
Μαρτ Κλεονίκου
3. Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021
Μαρτ. Νίκης
4. Κυριακή, 25 Απριλίου 2021
Μάρτυρος Νίκης
5. Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
6. Σάββατο, 5 Ιουνίου 2021
Δέκα Μαρτύρων, των εν Αιγύπτω
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2020