Πότε γιορτάζει ο/η
Νίκη 1. Κυριακή, 3 Μαρτίου 2019
Μαρτ Κλεονίκου
2. Κυριακή, 3 Μαρτίου 2019
Μαρτ Κλεονίκου
3. Τρίτη, 16 Απριλίου 2019
Μαρτ. Νίκης
4. Τρίτη, 16 Απριλίου 2019
Μαρτ. Νίκης
5. Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019
Μάρτυρος Νίκης
6. Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019
Μάρτυρος Νίκης
7. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
8. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
9. Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019
Δέκα Μαρτύρων, των εν Αιγύπτω
10. Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019
Δέκα Μαρτύρων, των εν Αιγύπτω
Νικηφόρος 1. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
2. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
Νικηφορία 1. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
2. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
Νικηφόρα 1. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
2. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
Νικήτας 1. Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
2. Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Νικήτη 1. Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
2. Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Νικήτα 1. Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
2. Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2019