Πότε γιορτάζει ο/η
Νικήτας 1. Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
2. Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Νικήτη 1. Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
2. Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Νικήτα 1. Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
2. Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Νικηφόρος 1. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
2. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
3. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
4. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
Νικηφορία 1. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
2. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
3. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
4. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
Νικηφόρα 1. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
2. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
3. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
4. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
Νίκη 1. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
2. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
3. Κυριακή, 3 Μαρτίου 2019
Μαρτ Κλεονίκου
4. Κυριακή, 3 Μαρτίου 2019
Μαρτ Κλεονίκου
5. Τρίτη, 16 Απριλίου 2019
Μαρτ. Νίκης
6. Τρίτη, 16 Απριλίου 2019
Μαρτ. Νίκης
7. Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019
Μάρτυρος Νίκης
8. Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019
Μάρτυρος Νίκης
9. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
10. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
11. Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019
Δέκα Μαρτύρων, των εν Αιγύπτω
12. Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019
Δέκα Μαρτύρων, των εν Αιγύπτω
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018