Πότε γιορτάζει ο/η
Νικηφόρος 1. Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
2. Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
3. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
4. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
Νικηφορία 1. Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
2. Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
3. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
4. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
Νικηφόρα 1. Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
2. Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
3. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
4. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
Νίκη 1. Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
2. Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
3. Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018
Μαρτ Κλεονίκου
4. Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018
Μαρτ Κλεονίκου
5. Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018
Μαρτ. Νίκης
6. Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018
Μαρτ. Νίκης
7. Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018
Μάρτυρος Νίκης
8. Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018
Μάρτυρος Νίκης
9. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
10. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
11. Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018
Δέκα Μαρτύρων, των εν Αιγύπτω
12. Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018
Δέκα Μαρτύρων, των εν Αιγύπτω
Νικήτας 1. Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
2. Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Νικήτη 1. Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
2. Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Νικήτα 1. Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
2. Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018