Πότε γιορτάζει ο/η
Νικηφόρος 1. Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
2. Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
Νικηφορία 1. Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
2. Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
Νικηφόρα 1. Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
2. Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
Νίκη 1. Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
2. Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021
Μαρτ Κλεονίκου
3. Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021
Μαρτ. Νίκης
4. Κυριακή, 25 Απριλίου 2021
Μάρτυρος Νίκης
5. Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
6. Σάββατο, 5 Ιουνίου 2021
Δέκα Μαρτύρων, των εν Αιγύπτω
Νικήτας Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Νικήτη Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Νικήτα Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2020