Πότε γιορτάζει ο/η
Νικηφόρος 1. Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
2. Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
3. Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
4. Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
Νικηφορία 1. Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
2. Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
3. Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
4. Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
Νικηφόρα 1. Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
2. Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
3. Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
4. Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
Νίκη 1. Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
2. Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
3. Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017
Δέκα Μαρτύρων, των εν Αιγύπτω
4. Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017
Δέκα Μαρτύρων, των εν Αιγύπτω
5. Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
6. Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
7. Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018
Μαρτ Κλεονίκου
8. Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018
Μαρτ Κλεονίκου
9. Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018
Μαρτ. Νίκης
10. Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018
Μαρτ. Νίκης
11. Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018
Μάρτυρος Νίκης
12. Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018
Μάρτυρος Νίκης
Νικήτας 1. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
2. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Νικήτη 1. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
2. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Νικήτα 1. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
2. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2017