Πότε γιορτάζει ο/η
Νικηφόρος 1. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
2. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
3. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
4. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
Νικηφορία 1. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
2. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
3. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
4. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
Νικηφόρα 1. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
2. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
3. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
4. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
Νίκη 1. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
2. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
3. Κυριακή, 3 Μαρτίου 2019
Μαρτ Κλεονίκου
4. Κυριακή, 3 Μαρτίου 2019
Μαρτ Κλεονίκου
5. Τρίτη, 16 Απριλίου 2019
Μαρτ. Νίκης
6. Τρίτη, 16 Απριλίου 2019
Μαρτ. Νίκης
7. Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019
Μάρτυρος Νίκης
8. Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019
Μάρτυρος Νίκης
9. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
10. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
11. Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019
Δέκα Μαρτύρων, των εν Αιγύπτω
12. Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019
Δέκα Μαρτύρων, των εν Αιγύπτω
Νικήτας 1. Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
2. Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Νικήτη 1. Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
2. Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Νικήτα 1. Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
2. Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018