Πότε γιορτάζει ο/η
Νίκη 1. Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018
Μάρτυρος Νίκης
2. Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018
Μάρτυρος Νίκης
3. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
4. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
5. Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018
Δέκα Μαρτύρων, των εν Αιγύπτω
6. Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018
Δέκα Μαρτύρων, των εν Αιγύπτω
7. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
8. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
9. Κυριακή, 3 Μαρτίου 2019
Μαρτ Κλεονίκου
10. Κυριακή, 3 Μαρτίου 2019
Μαρτ Κλεονίκου
11. Τρίτη, 16 Απριλίου 2019
Μαρτ. Νίκης
12. Τρίτη, 16 Απριλίου 2019
Μαρτ. Νίκης
Νικηφόρος 1. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
2. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
3. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
4. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
Νικηφορία 1. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
2. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
3. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
4. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
Νικηφόρα 1. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
2. Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
3. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
4. Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
Νικήτας 1. Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
2. Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Νικήτη 1. Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
2. Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Νικήτα 1. Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
2. Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018