Πότε γιορτάζει ο/η
Μιλτιάδης 1. Τρίτη, 10 Απριλίου 2018
Αλεξάνδρου, Επαμεινώνδου, Μιλτιάδου και των συν αυτοίς μαρτύρων
2. Τρίτη, 10 Απριλίου 2018
Αλεξάνδρου, Επαμεινώνδου, Μιλτιάδου και των συν αυτοίς μαρτύρων
3. Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
Αγ. Αφρικανού, Θεόδωρου, Μάξιμου, Πομπήιου, Τερέντιου και άλλων τεσσαράκοντα Μάρτυρων
4. Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
Αγ. Αφρικανού, Θεόδωρου, Μάξιμου, Πομπήιου, Τερέντιου και άλλων τεσσαράκοντα Μάρτυρων
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018