Πότε γιορτάζει ο/η
Ματρώνα 1. Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021
Οσίας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος
2. Κυριακή, 27 Μαρτίου 2022
Ματρώνης της εν Θεσσαλονίκη
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2021