Πότε γιορτάζει ο/η
Μαρία 1. Σάββατο, 15 Αυγούστου 2020
Η Κοίμησις της Θεοτόκου
2. Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020
Τα Εισόδια της Θεοτόκου
Μαριάνθη Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020
Των αγίων 40 παρθένων και ασκητριών
Μαριάννα Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021
Κυράς και Μαράννας, των οσίων και «ευγενών ασκητριών»
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2020