Πότε γιορτάζει ο/η
Μαρία 1. Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020
Τα Εισόδια της Θεοτόκου
2. Κυριακή, 15 Αυγούστου 2021
Η Κοίμησις της Θεοτόκου
Μαριάννα Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021
Κυράς και Μαράννας, των οσίων και «ευγενών ασκητριών»
Μαριάνθη Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021
Των αγίων 40 παρθένων και ασκητριών
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2020