Πότε γιορτάζει ο/η
Λωτ 1. Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018
Αγίου και δικαίου προπάτορος Αβραάμ του Πατριάρχου και Λωτ του ανεψιού αυτού
2. Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018
Αγίου και δικαίου προπάτορος Αβραάμ του Πατριάρχου και Λωτ του ανεψιού αυτού
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018