Πότε γιορτάζει ο/η
Λυκίας Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020
Μαρτύρων Λουκίας της παρθένου και Ρήξου και των συν αυτοις
Λυκία Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020
Μαρτύρων Λουκίας της παρθένου και Ρήξου και των συν αυτοις
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2020