Πότε γιορτάζει ο/η
Λέων Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022
Λέοντος π. Ρώμης
Λεωνίδης Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022
Ιερομαρτ. Λεωνίδου επισκόπου Αθηνών
Λεωνίδας Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022
Ιερομαρτ. Λεωνίδου επισκόπου Αθηνών
Λεωνιδία Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022
Ιερομαρτ. Λεωνίδου επισκόπου Αθηνών
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2021