Πότε γιορτάζει ο/η
Ιωσήφ 1. Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020
Αγίου Ιωσήφ του από Αριμαθαίας
2. Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021
Οσίου Ιωσήφ (Σαμάκου) ηγιασμένου, του εξ Αζοκεράμου της Κρήτης και νυν εν Ζακύνθω
Ιωσηφίνα Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020
Αγίου Ιωσήφ του από Αριμαθαίας
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2020