Πότε γιορτάζει ο/η
Ιωσήφ 1. Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019
Οσίου Ιωσήφ (Σαμάκου) ηγιασμένου, του εξ Αζοκεράμου της Κρήτης και νυν εν Ζακύνθω
2. Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019
Οσίου Ιωσήφ (Σαμάκου) ηγιασμένου, του εξ Αζοκεράμου της Κρήτης και νυν εν Ζακύνθω
3. Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019
Αγίου Ιωσήφ του από Αριμαθαίας
4. Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019
Αγίου Ιωσήφ του από Αριμαθαίας
Ιωσηφίνα 1. Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019
Αγίου Ιωσήφ του από Αριμαθαίας
2. Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019
Αγίου Ιωσήφ του από Αριμαθαίας
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018