Πότε γιορτάζει ο/η
Ιουστίνος 1. Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020
Ιουστίνου του φιλοσόφου και απολογητού
2. Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020
Ιουστίνου του φιλοσόφου και απολογητού (†166) και των μετ` αυτού μαρτυρησάντων
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2020