Πότε γιορτάζει ο/η
Θεοφίλη 1. Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019
Οσ. Θεοφίλου
2. Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019
Οσ. Θεοφίλου
3. Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2019
Θεοφίλου διακόνου
4. Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2019
Θεοφίλου διακόνου
Θεοφίλης 1. Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019
Οσ. Θεοφίλου
2. Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019
Οσ. Θεοφίλου
Θεοφιλίτσα 1. Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019
Οσ. Θεοφίλου
2. Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019
Οσ. Θεοφίλου
3. Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2019
Θεοφίλου διακόνου
4. Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2019
Θεοφίλου διακόνου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2019