Πότε γιορτάζει ο/η
Ζήνων 1. Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018
Ζήνωνος επισκόπου Λαοδικείας
2. Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018
Ζήνωνος επισκόπου Λαοδικείας
3. Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
Αγ. Αφρικανού, Θεόδωρου, Μάξιμου, Πομπήιου, Τερέντιου και άλλων τεσσαράκοντα Μάρτυρων
4. Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
Αγ. Αφρικανού, Θεόδωρου, Μάξιμου, Πομπήιου, Τερέντιου και άλλων τεσσαράκοντα Μάρτυρων
5. Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019
Μαρτ. Ζήνωνος
6. Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019
Μαρτ. Ζήνωνος
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018