Πότε γιορτάζει ο/η
Ευελπίστη 1. Σάββατο, 1 Ιουνίου 2019
Ιουστίνου του φιλοσόφου και απολογητού (†166) και των μετ` αυτού μαρτυρησάντων
2. Σάββατο, 1 Ιουνίου 2019
Ιουστίνου του φιλοσόφου και απολογητού (†166) και των μετ` αυτού μαρτυρησάντων
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2019