Πότε γιορτάζει ο/η
Ευέλπιστος Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020
Ιουστίνου του φιλοσόφου και απολογητού (†166) και των μετ` αυτού μαρτυρησάντων
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2020