Πότε γιορτάζει ο/η
Ερμαίος 1. Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικάνδρου επισκόπου Μύρων και Ερμείου πρεσβυτέρου
2. Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019
Ιερομάρτ. Νικάνδρου επισκόπου Μύρων και Ερμείου πρεσβυτέρου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2019