Πότε γιορτάζει ο/η
Δημοσθένης 1. Τρίτη, 10 Απριλίου 2018
Νεομάρτυρος Δήμου αλιέως, του εν Σμύρνη
2. Τρίτη, 10 Απριλίου 2018
Νεομάρτυρος Δήμου αλιέως, του εν Σμύρνη
3. Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
Αγ. Αφρικανού, Θεόδωρου, Μάξιμου, Πομπήιου, Τερέντιου και άλλων τεσσαράκοντα Μάρτυρων
4. Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
Αγ. Αφρικανού, Θεόδωρου, Μάξιμου, Πομπήιου, Τερέντιου και άλλων τεσσαράκοντα Μάρτυρων
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018