Πότε γιορτάζει ο/η
Αρσενία 1. Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019
Οσίου Αρσενίου του νέου, του εν τη νήσω Πάρω άσκήσαντος
2. Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019
Οσίου Αρσενίου του νέου, του εν τη νήσω Πάρω άσκήσαντος
3. Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2019
Οσίου Αρσενίου Καππαδόκου
4. Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2019
Οσίου Αρσενίου Καππαδόκου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2019