Πότε γιορτάζει ο/η
Αρσένιος 1. Τρίτη, 18 Αυγούστου 2020
Οσίου Αρσενίου του νέου, του εν τη νήσω Πάρω άσκήσαντος
2. Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020
Οσίου Αρσενίου Καππαδόκου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2020