Πότε γιορτάζει ο/η
Αριστέα 1. Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 2017
Αριστίωνος επισκόπου Αλεξανδρείας
2. Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 2017
Αριστίωνος επισκόπου Αλεξανδρείας
3. Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017
Μαρτ. Αριστείδου
4. Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017
Μαρτ. Αριστείδου
Αριστέας 1. Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 2017
Αριστίωνος επισκόπου Αλεξανδρείας
2. Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 2017
Αριστίωνος επισκόπου Αλεξανδρείας
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2017