Πότε γιορτάζει ο/η
Αννα 1. Σάββατο, 25 Ιουλίου 2020
Κοίμησις της Αγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου
2. Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2020
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
Ανναμπέλλα 1. Σάββατο, 25 Ιουλίου 2020
Κοίμησις της Αγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου
2. Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2020
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
Ανναμαρία 1. Σάββατο, 25 Ιουλίου 2020
Κοίμησις της Αγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου
2. Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2020
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2020