Πότε γιορτάζει ο/η
Αννα 1. Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
2. Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
3. Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019
Κοίμησις της Αγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου
4. Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019
Κοίμησις της Αγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου
Ανναμπέλλα 1. Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
2. Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
3. Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019
Κοίμησις της Αγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου
4. Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019
Κοίμησις της Αγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου
Ανναμαρία 1. Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
2. Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
3. Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019
Κοίμησις της Αγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου
4. Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019
Κοίμησις της Αγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018