Πότε γιορτάζει ο/η
Αννα 1. Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018
Κοίμησις της Αγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου
2. Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018
Κοίμησις της Αγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου
3. Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
4. Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
Ανναμπέλλα 1. Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018
Κοίμησις της Αγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου
2. Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018
Κοίμησις της Αγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου
3. Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
4. Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
Ανναμαρία 1. Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018
Κοίμησις της Αγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου
2. Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018
Κοίμησις της Αγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου
3. Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
4. Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018