Πότε γιορτάζει ο/η
Αννα 1. Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
2. Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
Ανναμπέλλα 1. Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
2. Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
Ανναμαρία 1. Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
2. Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2019