Πότε γιορτάζει ο/η
Ανδρόνικος 1. Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018
Απ. Επαινετού επισκόπου Καρθαγένης και Ανδρονίκου επισκόπου γενομένου Πανονίας
2. Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018
Απ. Επαινετού επισκόπου Καρθαγένης και Ανδρονίκου επισκόπου γενομένου Πανονίας
3. Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019
Αποστ. Ανδρονίκου
4. Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019
Αποστ. Ανδρονίκου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018