Πότε γιορτάζει ο/η
Ανδρόνικος 1. Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019
Αποστ. Ανδρονίκου
2. Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019
Αποστ. Ανδρονίκου
3. Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019
Απ. Επαινετού επισκόπου Καρθαγένης και Ανδρονίκου επισκόπου γενομένου Πανονίας
4. Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019
Απ. Επαινετού επισκόπου Καρθαγένης και Ανδρονίκου επισκόπου γενομένου Πανονίας
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2019