Πότε γιορτάζει ο/η
Ανατολή 1. Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019
Μαρτ. Ανατολής
2. Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019
Μαρτ. Ανατολής
3. Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019
Ανατολίου πατριάρχου Κων/λεως
4. Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019
Ανατολίου πατριάρχου Κων/λεως
Ανατόλιος 1. Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019
Μαρτ. Ανατολής
2. Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019
Μαρτ. Ανατολής
3. Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019
Ανατολίου πατριάρχου Κων/λεως
4. Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019
Ανατολίου πατριάρχου Κων/λεως
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2019