Πότε γιορτάζει ο/η
Αγαθοκλής 1. Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018
Μαρτύρων Αγαθοκλείας, Ασκληπιοδότης, Ηλιού, Λουκίας και Γεμινιανού
2. Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018
Μαρτύρων Αγαθοκλείας, Ασκληπιοδότης, Ηλιού, Λουκίας και Γεμινιανού
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018