Πότε γιορτάζει ο/η
Έρωτας 1. Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019
Μάρτυρος Ορεντίου και των αδελφών αυτού Έρωτος, Κυριάκου, Λογγίνου, Φαρνακίου, Φιρμίνου και Φίρμου
2. Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019
Μάρτυρος Ορεντίου και των αδελφών αυτού Έρωτος, Κυριάκου, Λογγίνου, Φαρνακίου, Φιρμίνου και Φίρμου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2019