Πότε γιορτάζει ο/η
Συμεών 1. Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021
Προφήτου Συμεώνος
2. Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021
Συμεών του Στυλίτου
Συμεώνης 1. Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021
Προφήτου Συμεώνος
2. Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021
Συμεών του Στυλίτου
Συμεωνή 1. Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021
Προφήτου Συμεώνος
2. Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021
Συμεών του Στυλίτου
Συμεωνία 1. Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021
Προφήτου Συμεώνος
2. Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021
Συμεών του Στυλίτου
Συμεώνα 1. Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021
Προφήτου Συμεώνος
2. Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021
Συμεών του Στυλίτου
Συμεωνίτσα Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021
Συμεών του Στυλίτου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2020