Πότε γιορτάζει ο/η
Στέφανος 1. Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2019
Πρωτομάρτ. και αρχιδιακόνου Στεφάνου
2. Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2019
Πρωτομάρτ. και αρχιδιακόνου Στεφάνου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2019