Πότε γιορτάζει ο/η
Σεραφείμ 1. Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018
Των εν Μεγάροις αναιρεθέντων Μαρτύρων
2. Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018
Των εν Μεγάροις αναιρεθέντων Μαρτύρων
3. Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018
Ιερομάρτ. Σεραφείμ επισκόπου Φαναρίου
4. Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018
Ιερομάρτ. Σεραφείμ επισκόπου Φαναρίου
5. Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019
Σεραφείμ οσίου εν Σάρωφ
6. Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019
Σεραφείμ οσίου εν Σάρωφ
7. Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019
Οσ. Σεραφείμ
8. Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019
Οσ. Σεραφείμ
Σεραφειμία 1. Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018
Των εν Μεγάροις αναιρεθέντων Μαρτύρων
2. Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018
Των εν Μεγάροις αναιρεθέντων Μαρτύρων
3. Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018
Ιερομάρτ. Σεραφείμ επισκόπου Φαναρίου
4. Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018
Ιερομάρτ. Σεραφείμ επισκόπου Φαναρίου
5. Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019
Σεραφείμ οσίου εν Σάρωφ
6. Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019
Σεραφείμ οσίου εν Σάρωφ
7. Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019
Οσ. Σεραφείμ
8. Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019
Οσ. Σεραφείμ
Σεραφείμα 1. Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018
Των εν Μεγάροις αναιρεθέντων Μαρτύρων
2. Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018
Των εν Μεγάροις αναιρεθέντων Μαρτύρων
3. Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018
Ιερομάρτ. Σεραφείμ επισκόπου Φαναρίου
4. Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018
Ιερομάρτ. Σεραφείμ επισκόπου Φαναρίου
5. Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019
Σεραφείμ οσίου εν Σάρωφ
6. Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019
Σεραφείμ οσίου εν Σάρωφ
7. Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019
Οσ. Σεραφείμ
8. Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019
Οσ. Σεραφείμ
Σεραφειμή 1. Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018
Των εν Μεγάροις αναιρεθέντων Μαρτύρων
2. Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018
Των εν Μεγάροις αναιρεθέντων Μαρτύρων
3. Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018
Ιερομάρτ. Σεραφείμ επισκόπου Φαναρίου
4. Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018
Ιερομάρτ. Σεραφείμ επισκόπου Φαναρίου
5. Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019
Σεραφείμ οσίου εν Σάρωφ
6. Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019
Σεραφείμ οσίου εν Σάρωφ
7. Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019
Οσ. Σεραφείμ
8. Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019
Οσ. Σεραφείμ
Σεραφειμούλα 1. Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018
Των εν Μεγάροις αναιρεθέντων Μαρτύρων
2. Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018
Των εν Μεγάροις αναιρεθέντων Μαρτύρων
3. Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018
Ιερομάρτ. Σεραφείμ επισκόπου Φαναρίου
4. Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018
Ιερομάρτ. Σεραφείμ επισκόπου Φαναρίου
5. Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019
Σεραφείμ οσίου εν Σάρωφ
6. Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019
Σεραφείμ οσίου εν Σάρωφ
Σεραφειμίτσα 1. Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018
Ιερομάρτ. Σεραφείμ επισκόπου Φαναρίου
2. Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018
Ιερομάρτ. Σεραφείμ επισκόπου Φαναρίου
3. Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019
Σεραφείμ οσίου εν Σάρωφ
4. Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019
Σεραφείμ οσίου εν Σάρωφ
Σεραφειμούλαα 1. Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019
Οσ. Σεραφείμ
2. Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019
Οσ. Σεραφείμ
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018