Πότε γιορτάζει ο/η
Θεοδώρα 1. Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018
Οσιωτάτης βασιλίσσης Θεοδώρας
2. Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018
Οσιωτάτης βασιλίσσης Θεοδώρας
3. Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018
Θεοδώρου μεγαλομαρτ. Τήρωνος
4. Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018
Θεοδώρου μεγαλομαρτ. Τήρωνος
5. Σάββατο, 12 Μαΐου 2018
Οσίου Θεοδώρου του εν τη νήσω Κυθήρων τον ασκητικόν βίον διανύσαντος
6. Σάββατο, 12 Μαΐου 2018
Οσίου Θεοδώρου του εν τη νήσω Κυθήρων τον ασκητικόν βίον διανύσαντος
7. Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018
Οσ. Θεοδώρας
8. Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018
Οσ. Θεοδώρας
Θεοδωρα 1. Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018
Οσιωτάτης βασιλίσσης Θεοδώρας
2. Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018
Οσιωτάτης βασιλίσσης Θεοδώρας
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2017