Πότε γιορτάζει ο/η
Ανδρονίκη 1. Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021
Απ. Επαινετού επισκόπου Καρθαγένης και Ανδρονίκου επισκόπου γενομένου Πανονίας
2. Τρίτη, 17 Μαΐου 2022
Αποστ. Ανδρονίκου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2021