Πότε γιορτάζει ο/η
Αβέρκιος 1. Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018
Αβερκίου επισκόπου ιεραπόλεως
2. Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018
Αβερκίου επισκόπου ιεραπόλεως
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018