Πότε γιορτάζει ο/η
Αβέρκιος 1. Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019
Αβερκίου επισκόπου ιεραπόλεως
2. Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019
Αβερκίου επισκόπου ιεραπόλεως
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018